3 λόγοι που το τιμολόγιο του λογισμικού Ζυγός είναι καλύτερο από αυτό της Word (ή ακόμα χειρότερα το τιμολόγιο από μπλόκ)

3 λόγοι που το τιμολόγιο του λογισμικού Ζυγός είναι καλύτερο από αυτό της Word (ή ακόμα χειρότερα το τιμολόγιο από μπλόκ)

Η πιο δύσκολη και περίπλοκη, αλλά συνάμα και η πιο αναγκαία εργασία μέσα σε ένα δικηγορικό γραφείο είναι αναμφίβολα αυτή της τιμολόγησης ενός πελάτη.

4 λόγοι για τους οποίους χρειάζεται το δικηγορικό σας γραφείο ένα λογισμικό αρχειοθέτησης και καταγραφής υποθέσεων

4 λόγοι για τους οποίους χρειάζεται το δικηγορικό σας γραφείο ένα λογισμικό αρχειοθέτησης και καταγραφής υποθέσεων

  Η δύναμη της συνήθειας είναι μεγάλη. Η δύναμη της τεχνολογίας ωστόσο είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη. Μπορεί οι φάκελοι να είναι μια συνήθης εικόνα στα δικηγορικά γραφεία, αυτό δεν σημαίνει πως είναι και η πιο αποτελεσματική ή πρακτική.