Τακτικές και πολιτικές ασφάλειας των δεδομένων και χρηστών του Ζυγού – Μέρος δεύτερο

Σε συνέχεια του προηγούμενου άρθρου και καθώς η διασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων όλων των χειριστών του Ζυγού αποτέλει βασική προτεραιότητα για την εταιρείας μας παρακάτω παρατίθενται περισσότερα από τα μέτρα κυβερνοασφάλειας που εμείς ως εταιρεία λαμβάνουμε. 

Πολιτικες Μέγιστης Ηλικίας και Ιστορικού Κωδικού – Password Expiration and Password History Policies

Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που γίνονται όταν χρησιμοποιούνται cloud υπηρεσίες είναι η παράλειψη αλλαγής κωδικού ανα τακτά χρονικά διαστήματα αλλά και η επαναχρησιμοποίηση των ίδιων κωδικών ξανά και ξανά.  Στο Ζυγό, ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να ενεργοποιήσει πολιτικές για την μέγιστη ηλικία και ιστορικό κωδικού. Μπορεί δηλαδή να θέσει κάθε πότε οι χρήστες υποχρεούνται να αλλάζουν κωδικό αλλά και την συχνότητα επαναχρησιμοποίησης ενός κωδικού. 

Αντίγραφα Ασφαλείας Εγγράφων – Documents Backup Service

Στο πρόγραμμα, υπάρχει ειδική ρύθμιση η οποία σας επιτρέπει να κατεβάζετε αντίγραφα ασφαλείας για τα έγγραφα σας. Πρόσβαση σε αυτή την δυνατότητα έχει ο εκάστοτε διαχειριστής του συστήματος πάντα σε συνεννόηση με την ομάδα του Ζυγού έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις. Αν η δυνατότητα αυτή ενεργοποιηθεί, πάλι για λόγους ασφαλείας, το κατέβασμα γίνεται από συγκεκριμένο χρήστη μόνο όταν αυτός βρίσκεται στο γραφείο. Η δυνατότητα αυτή διασφαλίζει την συνεχή πρόσβαση στα δεδομένα σας ακόμα και μετά από διακοπή σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Κρυπτογράφηση εγγράφων – Encryption

Ο Ζυγός προσφέρει την δυνατότητα πλήρης διαχείρισης των εγγράφων του γραφείου σας. Όλα τα έγγραφα που αποθηκεύονται στο σύστημα κρυπτογραφούνται με το που ανέβουν στους servers μας και το ‘κλειδί’ αποκρυπτογράφησης του κάθε εγγράφου το κατέχει μόνο το εκάστοτε γραφείο. Όταν τα δεδομένα κρυπτογραφούνται, μετατρέπονται ουσιαστικά σε μη αναγνώσιμη μορφή συνεπώς αν κάποιος που δεν γνωρίζει το κλειδί αποκρυπτογράφησης αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά δεν θα μπορεί να τα αναγνώσει. 

Δικαιώματα Πρόσβασης – Access Rights

Ο διαχειριστής του Ζυγού μπορεί να θέσει σε κάθε χρήστη ξεχωριστά αλλά και σε ομαδες χρηστών τα ανάλογα δικαιώματα πρόσβασης. Τα δικαιώματα αυτά χωρίζονται σε ενέργειες που μπορεί κάποιος να κάνει όπως προσθήκη, επεξεργασία, διαγραφή κλπ. αλλά και σε δικαιώματα προβολής φακέλων, επαφών κλπ. Συνεπώς μπορεί κάποιος χρήστης ή κάποια ομάδα από το γραφείο να μην μπορεί καν να δει παραδείγματος χάρη τις εταιρείες που είναι ανοικτές στο Ζυγό και κάποια ομάδα να μην μπορεί απλά να τις διαγράψει. Συνεπώς, οι χρήστες δεν θα μπορούν να επεξεργάζονται ή να βλέπουν όλα τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα στο σύστημα αλλά μόνο εκείνα που είναι απαραίτητο να βλέπουν για διεκπεραίωση των εργασιών τους. 

Τακτικές και πολιτικές ασφάλειας των δεδομένων και χρηστών του Ζυγού – Μέρος δεύτερο